Limity odszkodowania

Rzeczywista wysokość odszkodowania, jaką otrzymasz, będzie zależeć od podstaw, na jakich oparte jest Twoje roszczenie. Program FSCS wypłaca odszkodowanie wyłącznie za straty finansowe. Limity odszkodowania ustalane są na osobę (na firmę oraz rodzaj roszczenia).

Trochę inne limity oraz zasady mają zastosowanie w przypadku, gdy wysuwasz roszczenia wobec ubezpieczyciela lub banku, który stał się niewypłacalny przed wprowadzeniem programu FSCS w życie (1. grudnia 2001 r.) lub jeśli Twoje roszczenie dotyczy firmy inwestycyjnej, w odniesieniu do której orzeczono utratę zdolności płatniczej przed wejściem w życie programu FSCS.

Maksymalne wysokości odszkodowań wynoszą:


Depozyty: 75.000 GBP na osobę na firmę (dotyczy roszczeń wysuwanych wobec firm, w odniesieniu do których orzeczono utratę zdolności płatniczej od dnia 31. grudnia 2010 r.). 100% z 75.000 GBP

Od dnia 3 lipca 2015 r. FSCS stosuje górny limit ochrony w wysokości 1 miliona GBP w odniesieniu do tymczasowych wysokich sald  rachunków w bankach, kasach budowlano-mieszkaniowych i kasach oszczędnościowo-kredytowych w razie ich niewypłacalności. Dalsze informacje na temat tymczasowych wysokich sald można znaleźć na stronie pytań i odpowiedzi.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie Deposit Limits.


Inwestycje: 50.000 GBP na osobę na firmę (dotyczy roszczeń wysuwanych wobec firm, w odniesieniu do których orzeczono utratę zdolności płatniczej od dnia 1. stycznia 2010 r.). 100% za pierwsze 50.000 GBP

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie Investment Limits.


Finanse domowe (np. porada dotycząca kredytu hipotecznego oraz aranżacja umów): 50.000 GBP na osobę na firmę (dotyczy roszczeń wysuwanych wobec firm, w odniesieniu do których orzeczono utratę zdolności płatniczej od dnia 1. stycznia 2010 r.). 100% za pierwsze 50.000 GBP

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie Home Finance Limits.


Działalność ubezpieczeniowa: bez ograniczeń 90% roszczeń bez górnego limitu. Obowiązkowe ubezpieczenie jest chronione w całości.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie Insurance Limits.


Porada z zakresu ubezpieczenia ogólnego oraz aranżacja ubezpieczeń: bez ograniczeń (dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej w dniu 14. stycznia 2005 r. lub później). 90% roszczeń bez górnego limitu. Obowiązkowe ubezpieczenie jest chronione w całości.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie Insurance Limits.