Tazminata Uygunluk Kuralları

Tazminata hak kazanabilmek için kurallarımız uyarınca tazminat almaya uygun olmanız gerekir. Bu kurallar FCA El Kitabı’nda anlatılmıştır ve Telafi, Tazminat bölümü altında bulunabilir.

Bu bölümde ne tür taleplerin tazminata uygun olduğu ayrıntılı bir şekilde belirtilmekte ve ne kadar tazminat ödememize izin verildiği anlatılmaktadır. Her zaman bu kurallara uymamız gerekir.

Temel noktalar şunlardır:

Sadece yetkili bir şirket temerrüde düşmüş sayıldığı zaman tazminat ödeyebiliriz. Durumun böyle olup olmadığını belirlemek için soruşturma yaparız.

Sadece mali kayıplar için tazminat ödeyebiliriz ve ödeyebileceğimiz tazminat miktarının limitleri vardır.

FSCS temelde özel şahıslara yardım amacıyla kurulmuştur, ancak küçük işletmelere de yardımcı olmaktadır.

Mevduat ve sigorta tazminatlarında bazı istisnalar olmasına rağmen, daha büyük çaptaki işletmeler genelde bu uygulamanın dışında bırakılmaktadır.

Tazminat Limitlerimiz