Rheolau Cymhwysedd

I gael iawndal rhaid i chi fod yn gymwys o dan ein rheolau. Amlinellir y rheolau hyn yn yr FCA Handbook, sydd ar gael o dan Redress, Compensation.
 
Maent yn nodi pa fath o hawliad sy'n gymwys am iawndal, ac yn disgrifio faint o iawndal rydym yn cael ei dalu. Rhaid i ni gadw at y rheolau hyn bob amser.

Y prif bwyntiau yw:

  • Dim ond pan mae cwmni sydd wedi'i awdurdodi yn ddiffygdalwr y gallwn dalu iawndal. Byddwn yn cynnal ymchwiliad i weld ai dyma'r achos.
  • Dim ond am golled ariannol y gallwn dalu iawndal ac mae terfynau i faint o iawndal y gallwn ei dalu.
  • Sefydlwyd yr FSCS yn bennaf i gynorthwyo unigolion preifat, er bod busnesau llai hefyd yn cael eu cwmpasu.
  • Ni chwmpesir busnesau mwy fel rheol, er bod rhai eithriadau i hyn yn achos hawliadau sy'n ymwneud ag adneuon ac yswiriant. 

Ein Terfynau Iawndal