Compensatielimieten

Het daadwerkelijke niveau van de compensatie die u ontvangt is afhankelijk van de basis van uw claim. De FSCS betaalt alleen compensatie voor financieel verlies. Compensatielimieten zijn per persoon (per firma en per soort claim).

Enigszins andere limieten en regels zijn van toepassing als u een claim heeft tegen een verzekeraar of een bank die failliet is gegaan voordat de FSCS operationeel werd (1 december 2001), of als uw claim tegen een investeringsbedrijf is dat in gebreke is gesteld voordat de FSCS operationeel werd.

De maximum compensatieniveaus zijn:


Deposito’s: £85,000 per persoon per firma (voor claims tegen firma’s die in gebreke zijn gesteld vanaf 31 december 2010). 100% van £85,000.

Bezoek voor nadere gegevens onze Deposit Limits.


Beleggingen: £50,000 per persoon per firma (voor claims tegen firma’s die vanaf 1 januari 2010 in gebreke zijn gesteld). 100% van de eerste £50,000.

Bezoek voor nadere gegevens onze Investment Limits pagina.


Thuisfinanciën (b.v. hypotheekadvies en –regeling): £50,000 per persoon per firma (voor claims tegen firma’s die vanaf 1 januari 2010 in gebreke werden gesteld). 100% van de eerste £50,000.

Bezoek voor nadere gegevens onze Home Finance Limits pagina.


Verzekeringszaken: onbeperkt. 90% van de claim zonder bovenlimiet. Verplichte verzekering is volledig beschermd.

Bezoek voor nadere gegevens onze Insurance Limits pagina.


Algemeen verzekeringsadvies en –regeling: onbeperkt (voor zaken gedaan op of na 14 januari 2005). 90% van de claim zonder bovenlimiet. Verplichte verzekering is volledig beschermd.

Bezoek voor nadere gegevens onze Insurance Limits pagina.


Jargon Buster

  • Investment

    a financial product in which money can be invested to earn interest or profit (although the value of investments can go down as well as up).