Όρια αποζημίωσης

Το πραγματικό επίπεδο της αποζημίωσης που λαμβάνετε εξαρτάται από τη βάση της απαίτησής σας. Το FSCS καταβάλει αποζημιώσεις μόνο για οικονομική ζημία. Τα όρια αποζημίωσης ορίζονται κατ’ άτομο (ανά εταιρεία και τύπο απαίτησης).

Ισχύουν ελαφρώς διαφορετικά όρια και κανόνες εάν έχετε απαίτηση εναντίον ασφαλιστικού φορέα ή τράπεζας που κατέστη αφερέγγυα πριν από την έναρξη λειτουργίας του FSCS (1η Δεκεμβρίου 2001), ή εάν η απαίτησή σας είναι έναντι επενδυτικής εταιρείας που κατέστη έκπτωτη πριν από την έναρξη λειτουργίας του FSCS.

Τα μέγιστα επίπεδα αποζημίωσης ορίζονται ως εξής:


Καταθέσεις: 75.000 λίρες Αγγλίας κατ’ άτομο ανά εταιρεία (για απαιτήσεις εναντίον εταιρειών που κηρύχθηκαν έκπτωτες από τις 31 Δεκεμβρίου 2010).  100% για τις 75.000 λίρες Αγγλίας.

Από τις 3 Ιουλίου 2015 το FSCS θα παρέχει ένα όριο προστασίας ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για προσωρινά υψηλά υπόλοιπα που βρίσκονται στην τράπεζά σας, στο στεγαστικό ταμιευτήριο ή σε πιστωτική ένωση σε περίπτωση πτώχευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωρινά υψηλά υπόλοιπα, διαβάστε τις Ε&Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα Deposit Limits.


Επενδύσεις: 50.000 λίρες Αγγλίας κατ’ άτομο ανά εταιρεία (για απαιτήσεις εναντίον εταιρειών που κηρύχθηκαν έκπτωτες από την 1η Ιανουαρίου 2010). 100% για τις πρώτες 50.000 λίρες Αγγλίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα Investment Limits.


Χρηματοδότηση κατοικίας (π.χ. συμβουλές και διευθέτηση υποθηκών): 50.000 λίρες Αγγλίας κατ’ άτομο ανά εταιρεία (για απαιτήσεις εναντίον εταιρειών που κηρύχθηκαν έκπτωτες από την 1η Ιανουαρίου 2010). 100% για τις πρώτες 50.000 λίρες Αγγλίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα Home Finance Limits.


Ασφαλιστικές δραστηριότητες: χωρίς περιορισμό. 90% της απαίτησης χωρίς ανώτερο όριο. Η υποχρεωτική ασφάλιση καλύπτεται πλήρως.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα Insurance Limits.


Γενική παροχή ασφαλιστικών συμβουλών και διευθετήσεων: χωρίς περιορισμό (για επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν στις ή μετά τις 14 Ιανουαρίου 2005). 90% της απαίτησης χωρίς ανώτερο όριο. Η υποχρεωτική ασφάλιση καλύπτεται πλήρως.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα Insurance Limits.