Przepisy określające warunki niezbędne do otrzymania odszkodowania

Aby otrzymać odszkodowanie należy spełniać warunki określone w naszych przepisach, które zawarte są w Regulaminie FCA [FCA Handbook] i które znajdują się pod nagłówkiem Zadośćuczynienie, Odszkodowanie [Redress, Compensation].

Przepisy te dokładnie określają rodzaje roszczeń kwalifikujących się do wypłacenia odszkodowania i wysokość rekompensaty, jaką możemy wypłacić. Pod żadnym względem nie wolno nam łamać tych zasad.

Zasadnicze kwestie przedstawiają się następująco:

Możemy wypłacić odszkodowanie tylko wtedy gdy autoryzowana firma nie wywiązuje się ze swych zobowiązań finansowych. Przeprowadzimy dochodzenie mające na celu ustalenie czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce.

Możemy wypłacić odszkodowanie wyłącznie za straty finansowe. Ponadto wysokość odszkodowania, jakie możemy wypłacić podlega pewnym ograniczeniom.

Program FSCS został utworzony głównie w celu udzielenia pomocy osobom prywatnym, aczkolwiek małe przedsiębiorstwa mogą również zostać nim objęte.

Większe przedsiębiorstwa nie są objęte programem FSCS, aczkolwiek istnieją pewne wyjątki od tej zasady dotyczące roszczeń z tytułu ubezpieczenia oraz gwarancji depozytów.

Nasze Limity Odszkodowania