Terfynau Iawndal

Bydd y lefel wirioneddol o iawndal a gewch yn dibynnu ar sail eich hawliad. Dim ond am golled ariannol y telir iawndal gan yr FSCS. Pennir terfynau iawndal fesul unigolyn fesul cwmni, ac fesul categori hawliad (a restrir isod).

Mae terfynau a rheolau ychydig yn wahanol yn gymwys os oes gennych hawliad yn erbyn yswiriwr neu fanc a oedd yn fethdalwr cyn i'r FSCS ddod yn weithredol (1 Rhagfyr 2001), neu os yw eich hawliad yn erbyn cwmni buddsoddi a ddatganwyd yn ddiffygdalwr cyn i'r FSCS ddod yn weithredol.

Mae'r lefelau uchaf o iawndal a delir gennym fel a ganlyn:


Adneuon: £75,000 fesul unigolyn fesul cwmni (ar gyfer hawliadau yn erbyn cwmnïau sydd wedi'u datgan yn ddiffygdalwyr o 31 Rhagfyr 2010).

100% o £75,000.

O 3 Gorffennaf 2015, bydd y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn rhoi cyfyngiad diogelu o £1 miliwn ar gyfer balansau uchel dros dro a ddelir yn eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd os bydd yn methu. Darllenwch ein Cwestiwn ac Ateb am falansau uchel dros dro am ragor o wybodaeth.

Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Deposit Limits.


Buddsoddiadau: £50,000 fesul unigolyn fesul cwmni (ar gyfer hawliadau yn erbyn cwmnïau sydd wedi'u datgan yn ddiffygdalwyr o 1 Ionawr 2010).

100% o'r £50,000 cyntaf.

Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Investment Limits.


Cyllid y Cartref (e.e. cyngor ar forgais a'i drefnu): £50,000 fesul unigolyn fesul cwmni (ar gyfer hawliadau yn erbyn cwmnïau sydd wedi'u datgan yn ddiffygdalwyr o 1 Ionawr 2010).

100% o'r £50,000 cyntaf.

Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Home Finance Limits.


Busnes Yswiriant: anghyfyngedig.

90% o'r hawliad heb derfyn uchaf. Caiff yswiriant gorfodol ei ddiogelu'n llawn.

Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Insurance Limits.


Cyngor cyffredinol ar yswiriant a'i drefnu: anghyfyngedig (ar gyfer busnes ar 14 Ionawr 2005 neu wedi hynny).

90% o'r hawliad heb derfyn uchaf. Caiff yswiriant gorfodol ei ddiogelu'n llawn.

Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Insurance Limits.